Архів номерів

Том 31 (70). № 2, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Андрієшин В.В.
ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАДНИК ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ

Андрушко А.В.
СУЧАСНИЙ СТАН І КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ

Антонюк Н.О.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІУ ПРАВОВОМУ ІНСТИТУТІ ЗВІЛЬНЕННЯВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Бондаренко О.С., Скляр Ю.І.
КОНТРАБАНДА ВАЛЮТНИХ ЦІННОСТЕЙ І ТОВАРІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК СПОСОБИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Боровик А.В.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЩОДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЇХ ЗАПОБІГАННЯ

Єдинак І.В.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ СКЛАДІВ ПОРУШЕННЯ ТАЄМНИЦІ ЛИСТУВАННЯ, ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ, ТЕЛЕГРАФНОЇ ЧИ ІНШОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЗАСОБАМИ ЗВ’ЯЗКУ АБО ЧЕРЕЗ КОМП’ЮТЕР, В УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

Катеринчук К.В.
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ УМИСНОГО ВБИВСТВА МАТІР’Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ

Кернякевич-Танасійчук Ю.В.
ПРАВОВОВИЙ СТАТУС ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВТА УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Пузирьов М.С., Сокоринський Ю.В.
ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПОБУДОВИ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Самотиевич В.А.
ВЛИЯНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ОТЯГЧАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ, НА ИЗБРАНИЕ ВИДА И МЕРЫ НАКАЗАНИЯ ЗА СОВЕРШЕНИЕ НЕОСТОРОЖНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Федорович Н.А.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СПІВУЧАСТІ У ЗЛОЧИНІЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ СУБ’ЄКТОМ З УРАХУВАННЯМВИДУ СПІВУЧАСНИКА

Шевченко С.В.
МІСЦЕ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІУ СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Горін М.А., Цилюрик І.І.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

Городецька І.А.
ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)

Коваль А.А.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Комісарчук Р.В.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО МИСЛЕННЯВ ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ

Лисаченко Є.І.
ЗАСТОСУВАННЯ ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ У СВІТЛІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Михайлов П.С., Климчук М.П.
СУДОВА КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО СКЛАДНИКА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПРОТИПРАВНОГО ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ОФІЦІЙНИХ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ

Пащенко К.І.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРАПІД ЧАС ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯЗА ОКРЕМИМИ ПІДСТАВАМИ

Пушина Н.Л.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСИКА ОСОБИ, ЯКА ВЧИНЯЄ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Степанюк Р.Л., Шевцов С.О.
ПРОБЛЕМИ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Торбас О.О.
ПРАВОВІ НОРМИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗСУДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Чемерис І.М.
АРЕШТ БЕЗГОТІВКОВИХ КОШТІВ: ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

Яремчук В.О.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗБРОЇТА СЛІДІВ І ОБСТАВИН ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бойчук Д.С., Водолаженко Є.І., Мацакова Г.В.
ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ ДРУГОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

Григоров О.М.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВІТРЯНИХ ПОЛЬОТІВ

Громовенко К.В.
ПИТАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ДВОСТОРОННІХМІЖУРЯДОВИХ УГОДАХ УКРАЇНИ

Іванова А.В.
МІЖНАРОДНА КОНВЕНЦІЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕНЬ З СУДЕН 1973/78 ЯК ОСНОВА МІЖНАРОДНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Іорданова О.Є.
ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ: ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА ВЕТО

Коруц У.З.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ ПРОПАГАНДІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ В КОНТЕСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ

Кохан Г.Л.
ПРАВОВІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХВІЙСЬКОВИХ КОМПАНІЙ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ

Макаруха З.М.
НОВА СТРАТЕГІЯ ДЛЯ ІНІЦІАТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ «СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО»: ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Павленко І.В., Огієвич С.М.
ОСОБЛИВОСТІ ЮРИСДИКЦІЇ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Поліванова О.М., Полторацька В.А.
ПРОЦЕДУРНІ ВИМОГИ ЩОДО ВСТУПУ В СИЛУУГОДИ ПРО ВИХІД ДЕРЖАВИ З ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Солодкова К.А., Супрунова І.А.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЕВТАНАЗІЇ: ПРАВОВА ПРИРОДА, ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИТА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Тітко Е.В., Дейнеко О.В.
ЕВТАНАЗІЙНИЙ / СУЇЦИДАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ЯК ФЕНОМЕН ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ