Головна

Рік заснування видання: 1918

Галузь науки: юридичні науки

ISSN видання: 2707-0581 (print) ISSN 2707-059X (online)

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1136 від 11.04.2024 року

Фахова реєстрація видання: внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі юридичних наук (спеціальності: 081. Право, 293. Міжнародне право, 262. Правоохоронна діяльність) відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р. (додаток 4)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Мова видання: українська, англійська

Засновник видання: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського