Том 34 (73) № 4

Том 33 (72). № 4, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Волошкевич Г.А.
ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА ПЕРШИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ ЮВЕНАЛЬНИХ СУДІВ (ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)

Загуменна Ю.О.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Карпічков В.О.
ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОЇ СИСТЕМИ БУКОВИНИ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ (АВСТРО-УГОРСЬКОЇ) ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ XVIII – НА ПОЧАТКУ XX СТ.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Дмитришин В.С.
РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТИ, СТВОРЕНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Кухарєв О.Є.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ (СКЛАДЕНОМУ) КАПІТАЛІ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА У СФЕРІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Петруненко Я.В.
ІНВЕСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ СЕКТОР ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ

Сошников А.О.
МІЖНАРОДНІ СПОНСОРИ ВІЙНИ ТА ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ: ВІД КОНКРЕТНОГО КЕЙСУ ДО СИСТЕМНИХ РІШЕНЬ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Леусенко І.В.
ЗАБРУДНЕННЯ ТА ЗАСМІЧЕННЯ МОРСЬКОГО ПРОСТОРУ: ГЕНЕЗА ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Булкат М.С.
ТЕНДЕНЦІЇ У ВИЗНАЧЕННІ ПРЕДМЕТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Голодник Ю.А.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НІМЕЧЧИНИ В МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН, ІНТЕРЕСІВ СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ: ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ

Добрянська Н.В.
ЗАХИСТ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Кошманов М.О.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ СЛУЖБОВОЇ ЛОГІСТИКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Руденко М.М.
ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ МВС УКРАЇНИ

Тополя Р.В.
КОНЦЕПЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Яроцький В.О.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ, ЩО МОЖУТЬ ПЕРЕБУВАТИ В ОБІГУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Луценко Ю.В.
ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

Тагієв С.Р., Івашко С.В.
ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ ЯК СУБʼЄКТ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Макода В.Є.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Ольшак М.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ САНКЦІЙ ЄС ЩОДО РФ