Том 34 (73) № 1

Том 33 (72). № 1, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Губарєв С.В., Лов’як О.О.
НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК НАСЛІДОК СИСТЕМНОГО ЗБОЮ У ПРИЙНЯТТІ СУДОВОГО РІШЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Гуйван П.Д.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ ТА ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ ЦИВІЛЬНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ДОГОВОРУ ПОРУКИ

Кирильчук І.А.
ПРИНЦИП НАЙКРАЩОГО ВРАХУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ МІСЦЯ ЇЇ ПРОЖИВАННЯ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ

Кохановський В.О.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ПОКОЛІННЯ У ДОКТРИНІ ПРАВА І МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТАХ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК НЕМАЙНОВИХ ПРАВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Цьомра В.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (НА ПРИКЛАДІ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ)

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Уберман В.І., Васьковець Л.А.
ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ СКИДАННЯ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН В УКРАЇНІ І В ЄС

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Гнедюк В.Л.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРЗАХИСТУ В УКРАЇНІ СЬОГОДНІ

Ковальчук Я.С.
ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРАЦІВНИКІВ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Барановська Т.В.
ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ПРОТИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЕСТОНІЇ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Карпушина М.Г., Вереша Р.В.
ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Шевченко Н.С.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНОГО ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ’ЯЗАНИМ ІЗ ЗАБРУДНЕННЯМ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Дрозд О.Ю., Сорока Л.В.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ СУДІВ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Фетько Ю.І.
ПРАВОВІ ЗСАДИ СТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Коломоєць Т.О., Титаренко М.В., Колпаков В.К.
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПОДАТКОВИЙ ОБОВ’ЯЗОК.

Стрілецька О.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ЗМАГАЛЬНОСТІ В АПЕЛЯЦІЙНІЙ ІНСТАНЦІЇ

Єщенко О.В.
ТЕОРЕТИКО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ КОНЦЕПТУ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ

Чудак О.М.
ТРАНФОРМАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ В КОНТЕКСТІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Аністратенко Ю.І., Глух М.В.
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СПРАВАХ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ