Том 32 (71) № 6

Том 32 (71). № 6, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Продан І.В.
ПОРУШЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я ПРИ НАДАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ: НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Федоренко В.Л.
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ: ПРИЗНАЧЕННЯ, СУТНІСТЬ І ЗМІСТ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Бровченко Т.І.
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Щербакова Н.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОНВЕРТАЦІЇ АКЦІЙ (ЧАСТОК) У РЕОРГАНІЗАЦІЙНИХ ВІДНОСИНАХ ЗА УЧАСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

Яворовенко Н.М.
ОКРЕМІ ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЗАРОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЛЬ ФРАНЦІЇ В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Пузирний В.Ф.
ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Балод І.С., Кобрусєва Є.А.
ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТУПКУ ТА СУМІЖНИХ З НИМ ПОНЯТЬ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Гаврік Р.О., Демчик Н.П.
ДО ПИТАННЯ ПРО ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ УГОД ПРО РЕАДМІСІЮ У ПРАВОЗАСТОСОВЧІЙ ПРАКТИЦІ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ТА НЕДОЛІКИ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ РЕАДМІСІЇ ОСІБ

Калюжна Є.С.
ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Корнієнко М.В., Берендєєва А.І.
ВАЖЛИВІСТЬ РАТИФІКАЦІЇ СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ДЛЯ УСПІШНОЇ БОРОТЬБИ З ҐЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНИМ ТА ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ В УКРАЇНІ

Моргунов О.А.
СВІТОВІ МОДЕЛІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Соколов В.В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА БЮДЖЕТНЕ ВІДШКОДУВАННЯ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бугера О.І.
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Сизоненко А.С.
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПІДХОДИ ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ ЮВЕНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Сингаївська І.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ОСОБИ НА КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС УЧИНЕННЯ ВБИВСТВА ТА ЗАВДАВАННЯ ТЯЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Потоцький М.М.
ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Сидорчук В.В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Годжек Я.С.
СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ВОЄННОГО ПОЛОНУ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ