Том 32 (71) № 1

Том 32 (71). № 1, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Козинець О.Г., Калітник О.О.
НАДЗВИЧАЙНІ ВІЙСЬКОВІ СУДИ ЯК СКЛАДНИК СУДОВОЇ СИСТЕМИ ЧАСІВ НАЦІОНАЛЬНИХ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917–1920 РР.

Мозолюк-Боднар Л.М.
ВПЛИВ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ НА ЗМІЦНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сонько Я.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЧУДНІВСЬКОЇ КАМПАНІЇ ТА ЇЇ ІСТОРИКО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Колодій О.А.
ФУНКЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Guyvan P.D.
THE TEMPORAL ASPECT OF EXERCISING A SUBJECTIVE RIGHT AND FULFILLING A LEGAL OBLIGATION

Коробцова Н.В.
ВАДИ ВОЛІ ПІД ЧАС УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Мирославський С.В., Плотнікова М.В.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ В РАЗІ ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТИНИ ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИМИ ІПОТЕКОЮ

Шабалін А.В.
ГЕНЕЗИС ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРАВІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Пижова М.О.
СУТНІСТЬ СПРАВЕДЛИВОЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Лещинський В.П.
ПОВНОВАЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ЗА НАСЛІДКАМИ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЗАКОННІСТЮ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

Мельниченко Б.Б.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ АКТ ЯК ОСНОВНА ФОРМА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Пайда Ю.Ю.
СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА СПІВВІДНОШЕННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ З ІНШИМИ ГАЛУЗЯМИ ПРАВА

Сазонова А.О.
НЕЗАЛЕЖНА ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ СПІВВІДНОШЕННЯ З ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Сарнацький М.А.
ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ

Ситніченко О.М.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Хачатурян В.Х., Хачатурян Т.Х.
ПРО ВИНИКНЕННЯ ТА ІСТОРІЮ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Катеринчук К.В.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ШКОДА ЗДОРОВ’Ю ОСОБИ» У ПРОЄКТІ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Говорун Є.О.
ЗУПИНЕННЯ ПЕРЕБІГУ СТРОКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Лоскутов Т.О.
ЩОДО КРИТЕРІЇВ ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Сезонов В.С., Піддубна А.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗБИРАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ ЯК ДЖЕРЕЛ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Юрків Р.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДКУПУ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Череватий М.Ю.
СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ СУЧАСНОГО ЕТАПУ

ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

Тильчик В.В., Чигрина Г.Л.
МЕТОДОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ ЯК ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО В УКРАЇНІ