Том 31 (70) № 6

Том 31 (70). № 6, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Панкратова В.О.
ЗАБОРОНА ЗВОРОТНОЇ ДІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЯК ПРОЯВ СТАБІЛЬНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА

Шевченко А.Є., Кожевнікова А.С.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ПОСТРАЖДАЛИХ УНАСЛІДОК РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Берченко Г.В.
КОНЦЕПТ «УСТАНОВЧА ВЛАДА» У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Іляшко О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ

Садовнік В.П.
НАВЧАННЯ В АПАРАТІ ПАРЛАМЕНТУ УКРАЇНИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Данькевич Ю.В.
АЛГОРИТМ СУПРОВОДУ ДОКУМЕНТІВ, ЩО РЕҐЛАМЕНТУЮТЬ ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Кравчук І.І., Котюк А.С.
ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ОСОБІ НЕВДАЛИМ МЕДИЧНИМ ВТРУЧАННЯМ

Чернега В.М.
СІМЕЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПОТЕНЦІАЛ ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛОГІЇ ПРАВА

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Крицун Т.Р., Корнєєв Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ІНШОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Дніпров О.С.
ПРИНЦИП ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Короєд С.О., Лошицький М.В.
ПОЛІЦЕЙСЬКЕ ПІКЛУВАННЯ ЯК ФОРМА ОБМЕЖЕННЯ ОКРЕМИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН

Павленко В.С., Павленко В.П.
СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Кирбят’єв О.О.
ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Хлопов А.О.
ІНФОРМАЦІЯ ПРИВАТНОГО ХАРАКТЕРУ З ОЗНАКАМИ ТАЄМНИЦІ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ В XIX–ХХ СТОЛІТТЯХ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Арешонков В.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

Сиводєд І.С.
ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ СВІДКІВ ТА ПІДОЗРЮВАНИХ ОСІБ У ЗЛОЧИНАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З УМИСНИМИ ВБИВСТВАМИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ

Скрябін О.М.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СПІВДРУЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Сухарко А.В.
СУДДІВСЬКЕ ВРЯДУВАННЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ВЛАДНО-РОЗПОРЯДЧИХ ФУНКЦІЙ У МЕЖАХ СУДОВОЇ ВЛАДИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Грабович Т.А.
КОМПЕНСАЦІЯ ЯК ФОРМА ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ В МІЖНАРОДНІЙ ДОКТРИНІ ТА ПРАКТИЦІ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ