Том 31 (70) № 3

Том 31 (70). № 3, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Антошина І.В.
ІНФОРМАЦІЙНА ВЛАДА: АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Желінський В.М.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Nediukha M.P., Podolyaka A.M., Podolyaka S.A.
POLITICAL CORRUPTION AS A SOCIAL AND LEGAL PHENOMENON: POLITICAL AND LEGAL MODELS OF COUNTERACTION

Таваркіладзе О.М.
СТВОРЕННЯ ОДЕСЬКОЇ СУДОВОЇ ПАЛАТИ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СУДОВОЇ РЕФОРМИ 1864 РОКУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Джуська А.В., Зима Н.Ф.
ПРАВО НА ДОПОМОГУ ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Сінькевич О.В.
ЩОДО ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ГАЛУЗІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Чубірко В.В.
УЧАСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У ФОРМУВАННІ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ НА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ В УКРАЇНІ ТА ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЄС: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Антонюк О.І.
ПІДСТАВИ СКАСУВАННЯ СУДОМ НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО СКАРГ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ

Бровченко Т.І., Миргород В.О.
ЗЛОВЖИВАННЯ ЦИВІЛЬНИМИ ПРАВАМИ

Гудима М.М.
ДЕКІЛЬКА ЗАУВАЖЕНЬ ДО ДИСКУСІЇ З ПРИВОДУ КЛАСИФІКАЦІЙНОГО КРИТЕРІЮ ПОДІЛУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Гуйван П.Д.
ВІЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ У ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Кравцов С.О., Крікорова Е.К.
ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ЗАВЕРШАЛЬНА СТАДІЯ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ

Магдич В.П.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ СПІВВЛАСНИКАМИ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Щербакова Н.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ ПІД ЧАС РЕОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Сидоренко А.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Зигрій О.В.
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬ У ВЛАСНІСТЬ ОБ’ЄДНАНИМ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ГРОМАДАМ В УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бортняк В.А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Горий В.В., Кібець В.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Дорохіна Ю.А.
ВСТАНОВЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ УКРАЇНИ НЕКОНСТИТУЦІЙНОСТІ ЗАКОНУ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКЛЮЧНИМИ ОБСТАВИНАМИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

Доценко О.С.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАНУВАННЯ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Касьяненко Л.М., Атаманчук Н.І.
ГАРМОНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ПРО АКЦИЗНЕ ОПОДАТКУВАННЯ

Ковбас І.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАГОРОДНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ, ПРИНЦИПИ

Олендер І.Я.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДСТАВИ НЕПРИПУСТИМОСТІ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИНАХ

Перун Т.С.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА СУБʹЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: НОВІ ЗАГРОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Пилипів Р.М.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ В УКРАЇНІ

Фесенко О.М.
СУЧАСНИЙ СТАН АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

Ховпун О.С.
ГЕНЕЗИС АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАВОВІДНОСИН

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Беспаль О.Л., Катеринчук К.В.
ДЕТЕРМІНАНТИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ЩОДО ДІТЕЙ У СІМ'Ї

Кіцен Н.В.
ДОМАШНІЙ АРЕШТ ЯК ВИД ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ В УКРАЇНІ ТА ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Клименко О.В.
РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ В ЗАКОНОДАВСТВІ КРАЇН ЄВРОПИ

Комарницька М.О.
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ТА ПРАКТИЧНИХ АСПЕКТІВ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИНАМИ У СФЕРІ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ

Сокоринський Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СПІВРОБІТНИКАМИ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

Тичина Д.М., Посудевський І.В.
ВІКТИМІЗАЦІЯ СІМЕЙНО-ПОБУТОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Беспалько І.Л.
ВИЗНАННЯ ДОКАЗІВ НЕДОПУСТИМИМИ ВНАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Білозьоров Є.В., Єфіменко І.М.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ ДО ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Пряхін Є.В., Гангур Н.В.
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

Смалюк Т.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА МАЙНО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Біла-Кисельова А.А.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ РАДИ ЄВРОПИ ДЛЯ КРАЇН: WORKPLACE SEXISM

Іващенко Д.Є.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНОГЕННОГО ТРАНСФЕРУ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Петрова В.О., Попко Є.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ДОПІНГУ