Том 30 (69) № 3

Том 30 (69). № 3, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Боброва Ю.Ю.
КОНЦЕПТ КЕРІВНИКА СУДУ: ҐЕНДЕРНИЙ ВИМІР

Бойко А.В.
ЯКІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Прощаєв В.В.
ПОВНОВАЖЕННЯ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Головко К.В.
ОЗНАКИ ІНКОРПОРАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Іляшко О.О.
РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ЖИТЕЛІВ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ: ПРОБЛЕМА ЛЕГІТИМАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ

Шемчук В.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Ярмоленко О.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРІВ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Байрачна М.І.
ПРАВОВА ПРИРОДА ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ

Рябчинська А.О.
ПРАВО ДОВІРЧОЇ ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ДОСВІД ФРАНЦІЇ ТА РУМУНІЇ

Яновицька Г.Б.
АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ЗА УЧАСТЮ СПОЖИВАЧІВ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Скоробагатько А.В.
ҐЕНЕЗА ЄДНОСТІ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУЦІ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Шахов С.В.
ВПЛИВ ПРАВОСВІДОМОСТІ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Литвин І.І.
ОБ’ЄКТИ ЯК ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Олендер І.Я.
ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бусол О.Ю.
ТЕОРІЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В КРИМІНОЛОГІЇ

Дорохіна Ю.А., Іляшко А.О.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ШАХРАЙСТВА ТА ШАХРАЙСТВА З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ

Дорохіна Ю.А., Мороз І.О.
КОРУПЦІЯ ТА КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ В УКРАЇНІ

Дорохіна Ю.А.
МЕЖІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ