Редакційна колегія

Головний редактор:
Катеринчук Катерина Володимирівна 
– доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри приватного та публічного права факультету підприємництва та права, Київський національний університет технологій та дизайну

Члени редакційної колегії:
Берназюк  Інна Миколаївна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри публічного та приватного права, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Берназюк Ян Олександрович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного та приватного права, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, суддя Верховного суду України

Бусол Олена Юріївна – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри спеціально-правових дисциплін, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Дорохіна Юлія Анатоліївна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри спеціально-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

Іляшко Олександр Олександрович – кандидат юридичних  наук,  доцент  кафедри публічного та приватного права, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Клименко Олена Вікторівна – доктор наук з державного управління, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри публічного та приватного права, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Недюха Микола Петрович – доктор філософських наук, доктор юридичних наук, професор, професор публічного та приватного права, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Петруненко Ярослав Вікторович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права і процесу, начальник планово-фінансового відділу, Національний університет «Одеська юридична академія»

Пєтков Сергій Валерійович – доктор юридичних наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи, університет імені Альфреда Нобеля

Скакун Юлія Володимирівна – кандидат юридичних  наук,  доцент, перший проректор, доцент публічного та приватного права, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Федоренко Владислав Леонідович – доктор хабілітованих наук правничих, доктор юридичних наук, професор, директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України

Швачка Вікторія Юріївна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач публічного та приватного права, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Шемчук Віктор Вікторович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного та приватного права, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Заслужений юрист України

Сабіна Грабовська – доктор хабілітований, професор кафедри теорії держави, права і політики Жешувського університету, Жешув, Польща