Том 35 (74) № 2

Том 35 (74). № 2, 2024

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Громовенко К.В., Кушнір В.В.
ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Гуцул В.О.
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ НОРМОТВОРЕННЯ

Регушевський Е.Є.
ДЕФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК НЕГАТИВНИЙ ЧИННИК, ПЕРЕПОНА І ЗАГРОЗА СТАНОВЛЕННЮ І РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Бугаєнко М.В.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАЦІЇ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Рязанцев Є.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Курепіна О.Ю.
СТИМУЛЮЮЧИЙ ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ІЗ ПРЕВАЛЮВАННЯМ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО КРИТЕРІЮ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Уберман В.І., Васьковець Л.А.
ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УКРАЇНСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ СКИДАННЯ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН У ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Кюнцлі Р.В., Бесага І.В., Янчик М.І.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Юнацький М.О., Устінова-Бойченко Г.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ

Яворський Р.І.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Добрянська Н.В., Барсученко І.В.
СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕКА НЕЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Луценко Ю.В.
ПРОТИДІЯ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД

Хімченко С.А., Горбачова І.М.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ МЕДИЧНИМ АБО ФАРМАЦЕВТИЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бабіков О.П.
РОЗМЕЖУВАННЯ ПРОВОКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ ТА ПРАВОМІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ В ЗАКОНОДАВСТВІ ТА СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ І КРАЇН СВІТУ

Волобуєва О.О.
КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СТАТЕВИХ ЗЛОЧИНІВ: ПРОБЛЕМИ ДОКАЗУВАННЯ

Добрянська Н.В., Давиденко В.В.
ТИПОВІ СЛІДЧІ ДІЇ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)

Сиводєд І.С.
ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЯКІ БУЛИ ВЧИНЕНІ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ

Якових Є.В.
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Братасюк М.Г.
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ІДЕЇ ІММАНУЇЛА КАНТА ТА МАНУЙЛА КОЗАЧИНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Бортняк К.В., Макарова Т.П.
СУЧАСНИЙ СТАН АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО І ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ В УКРАЇНІ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ