Том 34 (73) № 5

Том 34 (73). № 5, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Гавриленко Н.В.
РОЛЬ ЦИФРОВІЗАЦІЇ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ОКРЕМИХ ФУНКЦІЙ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ

Мінка Т.П.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гуйван П.Д.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ВЛАСНОСТІ У РАЗІ ОТРИМАННЯ РЕЧІ ВІД НЕПОВНОВАЖНОГО ВІДЧУЖУВАЧА

Кострицький В.В.
ВИЗНАННЯ ОСОБИ, ЯКА ЗЛОВЖИВАЄ АЗАРТНИМИ ІГРАМИ, ОБМЕЖЕНО ДІЄЗДАТНОЮ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Левківська В.М.
МЕХАНІЗМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ

Шпомер А.І., Кривопуск Д.Л.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ЮСТИЦІЇ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Буга В.В.
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТИ ЗАПОБІГАННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

Дерець В.А.
ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У ВОЄВОДСТВІ ТА РЕФОРМА МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Огурченко В.Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК ПРОВІДНОГО СУБ’ЄКТА РЕАЛІЗАЦІЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ФУНКЦІЇ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Литвиненко О.Ю.
СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗАСУДЖЕНИХ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Луценко Ю.В.
ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СВІТЛІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Давиденко С.В., Якущенко Е.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ

Маринич О.Ю.
ЩОДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЕФЕКТИВНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ДОСУДОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Свінцицький А.В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЕКСПЕРТА, СПЕЦІАЛІСТА ТА ФАХІВЦЯ В ГАЛУЗІ ПРАВА ЯК СУБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Сергієнко О.В.
ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЯК СКЛАДОВА ПОНЯТТЯ МІСТОБУДУВАННЯ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Мацелюх І.А.
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ АФРО-АМЕРИКАНСЬКИХ ДІТЕЙ В УМОВАХ СЕГРЕГАЦІЇ В США (СЕР. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)

Шаблистий В.В.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ КОРИСЛИВО МОТИВОВАНІЙ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Коломоєць Т.О., Колпаков В.К., Шарая А.А.
ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОЇСЛУЖБИ: ЧИ ДОЦІЛЬНИМ Є ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНОЇ МОДЕЛІ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ УКРАЇНИ?

Биков І.О.
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Дорошенко К.К.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ПОСЯГАННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА В СУДІ БЕЗ ПОВНОВАЖЕНЬ

Ісаєнко Є.Г.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЗАКОННІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ

Єщенко О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ В ЧАСИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Малащенко А.О.
АНАЛІЗ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ НОРМ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Волошанівська Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЕНИХ ДІТЬМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Монін І. В.
КВАЛІФІКАЦІЯ ТА РОЗПОДІЛ СКЛАДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ ЗЛОВЖИВАННЯМ ПОВНОВАЖЕННЯМИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПРИВАТНОГО ПРАВА НЕЗАЛЕЖНО ВІД ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ ІЗ СУМІЖНИМИ СКЛАДАМИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ