Том 34 (73) № 2

Том 34 (73). № 2, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Барвіненко В.Д.
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 1996 РОКУ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРИНЦИПІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Кравчук І.І.
ДИСКРИМІНАЦІЯ ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ОЗНАКОЮ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ОСВІТУ ЯК ПРОЯВ ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Баранкова В.В.
СПРИЯННЯ СУБ’ЄКТАМ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХ ПРАВ ЯК ФОРМА НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Владикін О.Н., Царик О.В., Дмитрієнко К.О.
ПРИНЦИП ДОСТУПНОСТІ ПРАВОСУДДЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Волкова Н.В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС УЧАСНИКІВ СПРАВИ ПРО УСИНОВЛЕНННЯ ДИТИНИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Давидова І.В., Павлова В.Г.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ІНШИХ ЧЛЕНІВ СІМ'Ї ТА РОДИЧІВ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Поєдинок В.В.
КОРПОРАТИВНА СТАЛІСТЬ: НОВИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДЛЯ КОМПЛАЄНСУ Й КОНСАЛТИНГУ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Скоробагатько А.В.
ЄДНІСТЬ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ГЕНЕЗА НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Рибачек В.К.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ З РФ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Азаренко Т.І.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВІРКИ НА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НА ПРИКЛАДІ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ТА УГОРЩИНИ

Бойко В.П.
СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

Георгієвський Ю.В.,Бєлікова, Зелінська Я.С.
ЗАСОБИ ДОКАЗУВАННЯ АДВОКАТА В ПРОВАДЖЕННІ У СПРАВАХ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Гнедюк В.Л.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Денисенко К.В., Шамрук Н.Б., Борко І.С.
РОЛЬ МІНІСТЕРСТВА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ У ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Дерець В.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО ОСІБ, ЯКІ У ЗВ’ЯЗКУ З ВІЙНОЮ ОТРИМАЛИ ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ ЗА КОРДОНОМ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ)

Карпенко С.Р.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Плетньова Т.Р.
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Семеняка А.Г.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ УКРАЇНИ, В ЯКИХ ДІЮТЬ ПІДРОЗДІЛИ ДЕТЕКТИВІВ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Боровик А.В.
МЕТА ТА МОТИВИ ПОСЯГАНЬ НА ПРЕДСТАВНИКІВ ВЛАДИ

Бугера С.І.
ДО ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ШАХРАЙСТВУ З ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ

Грищенко А.Л.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОСОБИ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Євдокімова О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО ЗАЙМАТИСЯ ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Фільчакова Ю.І.
ПОТУРАННЯ ЯК ФОРМА СПРИЯННЯ ВЧИНЕННЮ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Федчак І.А.
ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОАКТИВНОЇ МОДЕЛІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ПРОГНОЗІВ (PREDICTIVE POLICING)

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Бондар І.В., Снідевич О.С.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЕТИКИ ОРАТОРА-АДВОКАТА

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бучинська А.Й.
ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦЯ В ПОЛЬСЬКОМУ ПРАВІ

Коруц У.З.
РОЗСЛІДУВАННЯ МІЖНАРОДНИМ КРИМІНАЛЬНИМ СУДОМ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ РОСІЇ В УКРАЇНІ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Буга Г.С., Вовк Д.О.
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Варфоломєєв В.В., Пономарьова Т.І.
ПРОТИДІЯ ВТРУЧАННЮ У ДІЯЛЬНІСТЬ СТОРІН КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ІЗ РОЗСЛІДУВАННЯ ВВЕЗЕННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБУТУ І РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПОРНОГРАФІЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

Кубаєнко А.В.
ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: НЕОБХІДНІСТЬ СТРУКТУРНИХ ЗМІН

Кудін А.А.
РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УМОВАХ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Колпаков В.К., Курінний Є.В., Шарая А.А.
ОХОРОНА МОРСЬКОГО ПРОСТОРУ: НОРМАТИВНІ ТА ДОКТРИНАЛЬНІ АСПЕКТИ

Чорна В.Г., Кузьменко О.В., Кожура Л.О.
ОТРИМАННЯ ОСОБОЮ ПОРУШЕННЯ ЗДОРОВ’Я В РЕЗУЛЬТАТІ НАПАДУ ДИКИХ ТВАРИН ЯК ПЕРЕДУМОВА ІНВАЛІДНОСТІ

Lychko V.S., Melnyk O.V.
ON THE QUESTION OF THE CONCEPT OF LEGAL AID

Сірко В.С.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ: ВПЛИВ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Рябчинська О.П.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА КОЛАБОРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ОСОБАМ ПОХИЛОГО ВІКУ

Назимко Є.С., Клемпарський М.М.
ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ФОРМА БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Щоткевич О.Є., Братель С.Г.
ОХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Раздольська О.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Волошанівська Т.В.
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ТЯЖКИХ ТА ОСОБЛИВО ТЯЖКИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЕНИХ ДІТЬМИ

Губарєв С.В.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ НОТАРІАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Лесько Н.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВІВ У ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНІ

Мосьондз С.О.
ДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Пєтков С.В., Добрянська Н.В.
ПІДСТАВИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

Черняк О.О.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ПУБЛІЧНИХ ОРГАНІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ РЕАЛІЗАЦІЮ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ