Том 33 (72) № 3

 

Том 33 (72). № 3, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Губарєв С.В., Лов’як О.О.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Гуйван П.Д.
ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕМПОРАЛЬНІ АСПЕКТИ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. ПОРУКА

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Поляков Р.Б.
ФОРМУВАННЯ АКТИВУ ТА ПАСИВУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ – БОРЖНИКА У ПРОЦЕДУРІ БАНКРУТСТВА (НЕСПРОМОЖНОСТІ) ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ І НІМЕЧЧИНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Лупу Ю.Д., Пєтков С.В.
ВІДСТУП ВІД ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ ВЕРХОВНОГО СУДУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Терехов В.Ю.
ПРАВООХОРОННІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ (В КОНТЕКСТІ РОБОТИ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ)

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бугера О.І.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТУРИЗМУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Грищенко А.Л.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО НАСИЛЬСТВА ЯК ФОРМИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Ждан М.Д.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ ВІДНОСИНАМИ В МЕЖАХ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

Шевченко Н.С.
КРИМІНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИМІРЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАБРУДНЕННЯМ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кулинич М.-М.А.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ ТА ВИКОНАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ ДЕТЕКТИВІВ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

РЕЦЕНЗІЇ

Даніл’ян О.Г.
РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ: ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СОЦІОГУМАНІТАРНОЇ ІНФОРМОЛОГІЇ