Том 33 (72) № 2

Том 33 (72). № 2, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Уберман В.І., Васьковець Л.А.
СКИДАННЯ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН: АДАПТАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Кадикало О.І.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Скочиляс-Павлів О.В., Сало П.І.
ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПОРІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ВІДНОСИН ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

Сухоребра Т.І.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПАЛІННЯМ ЛИСТЯ, СУХОЇ ТРАВИ ТА ІНШИХ ВІДХОДІВ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бугера О.І.
СОЦІАЛЬНІ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Григоров О.М.
СУЧАСНІ НАПРЯМКИ СПІВПРАЦІ ІКАО З МІЖНАРОДНИМИ МІЖУРЯДОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Катеринчук К.В., Лазебник В.В.
РОЛЬ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ У ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПРАВО»

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Макаренков О.Л., Коломоєць Т.О.
ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ РЕФОРМУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Пелішенко О.Р
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Чанишева Г.І., Ківалова Т.С.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОГОВОРИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПРАЦЕЮ, ТА ТРУДОВИЙ ДОГОВІР: ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ

Коломоєць О.К.
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (РОЗВІДКИ) ТА ЇХ КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Буга В.В.
ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИПИНЕННЯ ПОРУШЕНЬ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА