Том 33 (72) № 1

Том 33 (72). № 1, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Іванченко О.М.
ЦІННІСНІ ЗАСАДИ ЛЕГІТИМНОСТІ ПРАВА В СУЧАСНІЙ ДЕРЖАВІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Волошкевич Г.А.
РИЗИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРЯМИХ ВИБОРІВ СУДДІВ У ДЕМОКРАТИЧНИХ ДЕРЖАВАХ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ)

Катеринчук К.В., Бортняк К.В.
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Козинець О.Г., Кот В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА США

Правдюк А.Л.
ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гуйван П.Д.
РЕГУЛЯТИВНІ ТА ОХОРОННІ ВІДНОСИНИ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ЧАСІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Андрущенко І.Г.
ВПЛИВ КОНКУРЕНЦІЇ НА РЕОРГАНІЗАЦІЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Дмитренко Д.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ І ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СКАНДИНАВСЬКОЇ ПРАВОВОЇ МОДЕЛІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Болгар О.В.
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ: ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

Джафарова М.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОКАЗІВ ТА ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ В УКРАЇНІ

Крутько М.А.
ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бугера О.І.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Грищенко А.Л.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА ЯК ФОРМИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Гусак А.П.
ОСНОВНІ КРИМІНАЛІСТИЧНО ЗНАЧУЩІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИ НЕПОВНОЛІТНЬОГО, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДОСУДОВОЇ ДОПОВІДІ

Задоя К.П.
МЕХАНІЗМ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА МОДЕЛЬ «СТАДІЙ» («ВИМІРІВ») КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА: ПОРІВНЯННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТА АНГЛІЙСЬКОГО ПІДХОДІВ ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ковальова О.В.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У ХХ СТОЛІТТІ

Савчук М.А., Часова Т.О.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ: ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Ховпун О.С., Подгорець С.В.
ЕЛЕКТРОННЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Іванова А.В., Савич О.С.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ЯК УМОВА ЗДІЙСНЕННЯ СВОБОДИ ВІДКРИТОГО МОРЯ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Маслова Я.І..
СПЕЦІАЛІЗОВАНА АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОКУРАТУРА ЯК СУБ’ЄКТ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Омельченко А.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Єпринцев П.С.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Тичина Д.М.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ-КРИВДНИКА, ЯКИЙ ВЧИНЯЄ ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО