Том 32 (71) № 5

Том 32 (71). № 5, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Стовпець О.В., Стовпець В.Г.
КОМУНІТАРИЗМ У ФОКУСІ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ТА ДЕРЖАВОЗНАВЧІ АСПЕКТИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Ліпатнікова О.О.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПІДСТАВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЗАСТАВИ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Лукаш С.С.
ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НА НАЦІОНАЛЬНЕ ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Протопопова Я.С., Китайгородська В.В.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ПУБЛІЧНОГО ОРГАНА

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Болдіжар С.О., Пішта В.І.
ТРАНСПЛАНТАЦІЯ АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЛЮДИНІ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА

Вельма І.О.
ОБОРОННА РЕФОРМА ЯК ШЛЯХ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Профатіло К.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ ІЗ РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР І ЛОТЕРЕЙ

Резніченко В.О.
ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Рибаченко С.П., Баранов С.О.
КОРДОН ЯК ОБ’ЄКТ ЗАХИСТУ СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНОЮ ПРИКОРДОННОЮ СЛУЖБОЮ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Почтовий М.М.
СУБ’ЄКТ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 126-1 КК УКРАЇНИ

Тимошенко В.І.
СОЦІОЛОГІЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Червінко М.В.
СТАНДАРТИ ОБЛАШТУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «ЗЕЛЕНИХ КІМНАТ»

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Могілевський Л.В.
ҐЕНЕЗА ПРИНЦИПУ ЄДНОСТІ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД