Том 32 (71) № 3

Том 32 (71). № 3, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Завальнюк І.В.
ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ СПРАВЕДЛИВОСТІ СУДУ В СТАДІЇ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Коваленко В.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ, ОЗНАК ТА СТРУКТУРИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Барікова А.А.
ВИДИ ДИСКРЕЦІЇ В ЗАСТОСУВАННІ НОРМ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Гусейнов К.А.
СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ

Деменко К.Е.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ CУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ В УКРАЇНІ

Денисенко С.І., Ільченко О.В.
АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ З ПИТАНЬ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ В УКРАЇНІ

Доценко О.С.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Капинос О.В., Тильчик В.В.
ҐЕНЕЗА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Коломоєць Т.О.
АНТИКОРУПЦІЙНЕ ДЕКЛАРУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ: ВИДОВЕ РОЗМАЇТТЯ, ЗАКРІПЛЕНЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ КРАЇН СВІТУ

Пилипів В.І., Тильчик В.В.
СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПІДГРУНТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Побережна Н.П.
ЗУПИНЕННЯ ДІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО АКТА АБО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА: ЗА МАТЕРІАЛАМИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Леган І.М.
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ЗЛОЧИННІСТЬ, ЇЇ РІЗНОВИДИ ТА ПРОЯВИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Павленко С.О.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ОПЕРАТИВНА КОМБІНАЦІЯ» В ТЕОРІЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РЕЦЕНЗІЇ

Дрозд О.Ю.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Д.Ю.Н., ПРОФ. СУХОНОСА ВІКТОРА ВОЛОДИМИРОВИЧА, Д.Ю.Н., ДОЦ. ГАРУСТА ЮРІЯ ВІТАЛІЙОВИЧА ТА К.Ю.Н. МИРГОРОД-КАРПОВОЇ ВАЛЕРІЇ ВАЛЕРІЇВНИ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ: КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ»