Том 31 (70) № 5

Том 31 (70). № 5, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Запорожченко А.О., Шевченко Т.В.
СФЕРИ ТА НАПРЯМИ БІОЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Мхітарян А.М.
ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО В ЯПОНІЇ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гуйван П.Д.
ЧАСОВІ ОБМЕЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ПРАВА ТА ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ

Корнілова Л.І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МОРАТОРІЮ НА ПРИМУСОВЕ СТЯГНЕННЯ МАЙНА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ – ОТРИМУВАЧІВ ВАЛЮТНИХ КРЕДИТІВ

Кравчик М.Б.
ОСОБЛИВОСТІ ПАТРОНАТУ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Пішта В.І.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ВІД НЕПОВНОЛІТНЬОГО ДОНОРА

Спєсівцев Д.С.
СУБ’ЄКТИВНЕ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО НА НЕРУХОМЕ МАЙНО: ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Шинкарьова Є.В.
ДЕТЕРМІНАНТИ НЕРОЗРИВНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ОСОБОЮ БОРЖНИКА АБО КРЕДИТОРА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Клименко К.О., Костенко В.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА

Клипа О.П.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Лемеха Р.І.
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ МИТНИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ

Нікіфоренко В.С.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИЯВЛЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ (ПРИКОРДОННІЙ) БЕЗПЕЦІ НА ОСНОВІ ОБРОБКИ ПОПЕРЕДНІХ ДАНИХ РЕЄСТРАЦІЇ ОСОБИ

Палешко Я.С., Кубецька О.М., Остапенко Т.М.
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЕКОНОМІЧНОЮ СФЕРОЮ

Радченко О.М.
ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ГРОШОВОГО ОБІГУ

Смичок Є.М.
СУДОВА ДОКТРИНА РОЗУМНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИЧИНИ

Чуб А.В.
СУБ’ЄКТИВНІ ПУБЛІЧНІ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ОСОБИ ЯК ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Кайданович Т.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ (ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ): КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Поповичук В.О.
СУДОВА ПРАКТИКА НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ СИМВОЛІКИ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА, ЧЕРВОНОГО ПІВМІСЯЦЯ, ЧЕРВОНОГО КРИСТАЛА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ, ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ЦИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Карпенко М.О.
ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ОБВИНУВАЧЕННЯ»: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Банчук-Петросова О.В.
МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УМОВАХ COVID-19: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Яковюк І.В., Житинський О.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ТРАНСФОРМАЦІЮ JUS GENTIUM У МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

РЕЦЕНЗІЇ

Головкін Б.М.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ А.В. БОРОВИКА ТА О.Г. КОЛБА «РRE-TRIAL INVESTIGATION OF CRIMES COMMITTED IN THE PLACES OF IMPRISONMENT» («ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У ВИПРАВНИХ КОЛОНІЯХ»)

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ