Том 30 (69) № 1

Том 30 (69). № 1, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Клименко О.В., Шоха Г.Р.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ, США ТА КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Мінченко О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВНИЧОЇ МОВИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Віштак І.А.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

Демиденко В.О.
ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТУ МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Зозуля О.І.
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ І ВИКОНАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА

Іляшко О.О.
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ В УКРАЇНІ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Анатійчук В.В.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ОБ’ЄКТ БУДІВНИЦТВА

Поліщук М.Г.
ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ: ВИДИ ПОЗОВІВ ДО СУДУ У ДРЕВНЬОМУ РИМІ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Борщевська О.М., Іванова О.М.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ В МОРЕГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Атаманчук Н.І.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ

Дорохіна Ю.А.
ЗМІСТ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РОЗСУДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ У СПРАВАХ, УСКЛАДНЕНИХ ПУБЛІЧНИМ ПРАВОНАСТУПНИЦТВОМ

Романюк М.В.
МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЕКСПЕРТА З ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Цвіркун Ю.І.
СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕГІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бусол О.Ю., Романюк Б.В.
РОЗСЛІДУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ОБ’ЄДНАНЬ: СУЧАСНА СПЕЦИФІКА ТА НОВІТНЯ МЕТОДИКА

Гуйван П.Д.
ДО ПИТАННЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ ПРОВОКАЦІЇ ПІДКУПУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Коваленко А.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ТА ФУНКЦІЙ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Сингаївська І.В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ТОРГІВЛЮ ЛЮДЬМИ

Шевченко С.В.
ПРИНЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ДОКТРИНІ ПРАВА: ДИСКУСІЙНІ ТА МАЛОДОСЛІДЖЕНІ АСПЕКТИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Жидков В.Л.
ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ ДО КПК УКРАЇНИ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ СТРОКАМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ДЕТЕКТИВАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ

Кудінов С.С.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Пацула М.П.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕКСГУМАЦІЇ ТРУПА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Сачко О.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРАТИВНОГО ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ОСОБЛИВИХ ФОРМ ТА ПОРЯДКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Karvatska S.В.
DILEMMA OF JURIDICAL ACTIVISM IN INTERNATIONAL JUSTICE