Том 29 (68) № 3

Том 29 (68). № 3, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Коломієць Ю.Ю.
ПОНЯТТЯ ІДЕОЛОГІЇ: ЇЇ СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, ФОРМА

Пучков О.О.
РЕФОРМА НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Розум С.Ю.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ПІДРОЗДІЛІВ МВС УКРАЇНИ ПО БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ І КОРУПЦІЄЮ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Верлос Н.В.
МЕДІАЦІЯ В ПРОЦЕСІ ВИРІШЕННЯ (ВРЕГУЛЮВАННЯ) КОНСТИТУЦІЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Дорохіна Ю.А.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ПАЦІЄНТІВ НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ

Іляшко О.О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ І НЕДОТОРКАННОСТІ УКРАЇНИ: НАЦІОНАЛЬНІ І МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Андрусів У.Б.
НОВЕЛИ МІЖНАРОДНОЇ ОХОРОНИ ОРГАНІЗАЦІЙ МОВЛЕННЯ: ДОСВІД ВОІВ

Гуйван П.Д.
ПРО НЕОБХІДНІ СУТНІСНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ НАБУВАЛЬНОЇ ДАВНОСТІ

Коваленко І.А.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ Й ОХОРОНИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Макаренко А.С.
ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мельник В.П.
ПЕНСІЇ У СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ У КОНТЕКСТІ НОВІТНЬОЇ РЕФОРМИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Неселевська А.А.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бущан А.О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Годяк А.І.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРІЇ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА КОРОЛІВСТВА ДАНІЯ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Крикун В.Б.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ АКТІВ, НОРМИ ЯКИХ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Сліденко А.В.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПОДАТКОВОГО ПРИМУСУ

Таранов А.Ю.
ПРО ВИДАТКИ БЮДЖЕТІВ ЯК ПУБЛІЧНО-ПРАВОВУ КАТЕГОРІЮ

Христофоров А.Б.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

Шемчук В.В.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Алексєєв І.С.
НАГЛЯДОВА ПРОБАЦІЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Волошин О.В.
ПРЕВЕНТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО КОМПЕНСАЦІЇ МОЖЛИВИХ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ НАСЛІДКІВ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Амеліна А.С., Денищенко Д.С.
ФОРМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ ПО ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНАХ