Том 28 (67) № 1

Том 28 (67). № 1, 2017

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Лощихін О.М.
АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВОЇ ДУМКИ ПРО ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Недюха М.П., Жарков В.О.
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Калашник О.М.
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛОГІЇ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Куницкая О.М.
ОБЩАЯ ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ (СРЕДСТВ) ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кисельова О.І., Семенова А.В.
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЙОГО ВІДПОВІДНІСТЬ СУЧАСНОМУ РІВНЮ РОЗВИТКУ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Ігонін Р.В.
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ ЯК РІЗНОВИД ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Камінська Н.В.
ПРІОРИТЕТИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ УКРАЇНИ

Теремецький В.І.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ

Ямненко Т.М
ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ГРОШОВОГО ОБІГУ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Боровенко В.М.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Гевко В.В.
ОЧІКУВАННЯ ТА РИЗИКИ ВІД РЕФОРМИ ВІТЧИЗНЯНОГО СУДОЧИНСТВА

Сердюк В.О.
РОЛЬ СУДОВОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 73 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Столярський О.В.
ОСНОВНІ ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПОНЯТТЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ